study

RUKUN ISLAM

Mengucap Dua Kalimah Syahadat Sembahyang lima waktu sehari semalam Mengeluarkan Zakat Puasa di bulan Ramadhan Menunaikan Fardhu Haji di Mekah bagi setiap orang yang berkemampuan Advertisements

Pengertian Islam

Islam ialah “Pengabdian dan Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ ala (S.W.T.). Ini bermakna seseorang Islam itu hendaklah tunduk dan patuh kepada perintah Allah S.W.T. menurut segala suruhanNya dan meninggalkan segala laranganNya seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan… Read More ›