Qur’an

Seumpama 1/3 Al-Qur’an

Dari Abu Sa’id Al Khudri RA, ia berkata; Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya: “Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu bila ia membaca sepertiga dari Al-Quran pada setiap malamnya?” dan ternyata para sahabat merasa kesulitan seraya berkata, “Siapakah di antara kami yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah?” maka baginda pun bersabda: “ALLAHUL WAAHID ASH SHAMAD (maksudnya surat al-ikhlas) nilainya adalah sepertiga Al-Quran.” (HR Bukhari No: 4628) Status: Hadis Sahih