Hukum-Hukum Dalam Islam

Hukum-Hukum Dalam Islam

 1. Wajib
 2. Sunat
 3. Haram
 4. Makruh
 5. Harus (Mubah)

Wajib (Yang Lazim Dan Tetap)

Sesuatu perintah dari Allah SWT yang mesti dikerjakan jika dikerjakan akan diberi pahala, dan jika ditinggalkan mendapat dosa seperti sembahyang lima waktu, puasa bulan ramadhan, zakat dan lain-lain lagi.

Sunat (Perkara Yang Digalakkan)

Sesuatu perkara yang digalakkan melakukannya dan jika dilakukan akan diberi pahala jika ditinggalkan tidak berdosa seperti memberi salam, bersedekah, menziarahi orang sakit dan lain-lain.

Haram (Yang Dilarang)

Sesuatu perkerjaan yang dilarang oleh Allah SWT. Jika dibuat akan mendapat dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala sepertu minum arak, judi, zina dan lain-lain.

Makruh (Perbuatan Yang Dibenci)

Sesuatu perkerjaan yang tidak disukai dilakukan, jika dilakukan tidak berdosa tetapi ditinggalkan akan mendapat pahala seperti kentut di khalayak orang ramai, mengorek hidung dan lain-lain.

Harus (Perbuatan Yang Bebas)

Sesuatu yang boleh dilakukan atau ditinggalkan. Dikerjakan tidak diberi pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa kecuali jika disusuli dengan niat untuk beribadat, maka ketika itu diberikan pahala seperti makan/minum, tidur dan lain-lain.

Kesalahan-kesalahan besar dalam islam

Kesalahan-kesalahan besar dalam islam

 1. Murtad
 2. Membunuh orang
 3. Berzina
 4. Minum arak
 5. Meninggalkan sembahyang wajib
 6. Berjudi
 7. Merompak
 8. Derhaka kepada orang tua (kedua ibu bapa)
 9. Tidak menutup aurat
 10. Makan barang yang diharamkan atau dari sumber yang haram
 11. Memfitnah (menceritakan sesuatu tentang orang lain yang tidak benar)
 12. Mengumpat (menceritakan sesuatu yang jika didengar oleh tuan badan maka dia tidak suka / marah)

Sumber : bimbingan asas fardhu ain

UMRAH

Setiap orang islam yang berkemampuan adalah digalakkan pergi mengujungi dan menziarahi ke Baitullah al-Haram di Mekah Al-Mukarramah. Umrah ini boleh dilakukan pada bila-bila masa selain daripada bulan-bulan haji iaitu bulan syawal, zulkaedah dan 10 zulhijrah dengan tiada terbatas tempoh lamanya, terpulang pada kemampuan masing-masing.

Umrah juga dikenali sebagai haji kecil dan hukum mengerjakannya adalah sunat. Cara mengerjakan ibadah umrah juga berbeza sedikit daripada ibadah haji.

Rukun umrah:

 1. Niat
 2. Tawaf tujuh kali keliling kaabah
 3. Sa’ie tujuh kali antara Safa dan Marwah
 4. Bercukur atau gunting rambut
 5. Tertib

Haji

Pengertian Haji

Haji ertinya pergi menziarahi ke Baitullah al-Haram di Mekah untuk tujuan beribadat. Ianya diwajibkan hanya sekali sahaja seumur hidup bagi setiap orang islam yang mukallaf dan yang berkemampuan samada lelaki mahupun perempuan dengan syarat-syarat tertentu.

Haji adalah rukun islam yang kelima iaitu selepas syahadah, sembahyang, zakat dan puasa. Haji difardhukan pada tahun ketujuh Hijrah Rasullah SAW dan diantara bulan-bulan Haji ialah Syawal, Zulkaedah dan 10 Zulhijjah.

Syarat Wajib Haji

 1. Beragama islam
 2. Telah baligh
 3. Berakal
 4. Mengetahu pekerjaan yang akan dilakukan
 5. Berkuasa dan merdeka

Rukun Haji

 1. Niat
 2. Wukuf di Arafah
 3. Tawaf tujuh kali keliling Kaabah
 4. Sa’ie antara Safa dan Marwah tujuh kali
 5. Bercukup atau bergunting rambut
 6. Tertib

Sumber : Bimbingan Asas Fardhu Ain

Puasa Di Bulan Ramadhan

(1) Erti Puasa

Puasa ertinya menahan diri dari makan dan minum atau apa-apa jua yang boleh membatalkan puasa, sepanjang hari dalam sebulan di bulan ramadhan, mulai dari terbit fajar sidiq hingga terbenam matahari.

(2) Niat

 1. Niat puasa pada malam bulan ramadhan yang pertama sahaja  :1.PNG
 2. Niat setiap malam :2.PNG

(3) Syarat Wajib Puasa

 1. Islam
 2. Baligh
 3. Berakal
 4. Suci daripada haid dan nifas
 5. Bermuqim
 6. Berkuasa mengerjakan puasa

(4) Perkara Yang Membatalkan Puasa

 1. Makan dan minum dengan sengaja
 2. Memasukkan sesuatu dalam lubang anggota (rongga) dengan sengaja
 3. Muntah dengan sengaja
 4. Melakukan hubungan kelamin di siang hari
 5. Mengeluarkan air mani dengan sengaja
 6. Pitam sepanjang hari
 7. Berbuka puasa dahulu dari waktunya
 8. Kedatangan haid, nifas dan wiladah
 9. Murtad

Sumber : Bimbingan Asas Fardhu Ain

Zakat

(1) ERTI ZAKAT

Zakat bererti mengeluarkan sebahagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan kadar tertentu, setelah cukup nisabnya, dan sampai masanya satu tahun atau selesai menuai (bagi biji-bijian dan buah-buahan)

(2) PEMBAHAGIAN ZAKAT

 1. Zakat harta
 2. Zakat fitrah

(a) Zakat Harta

 1. Binatang ternakan (unta, lembu, dan kambing)
 2. Emas dan perak
 • Biji-bijian (jenis makanan yang mengenyangkan)
 1. Buah-buahan (Tamar dan anggur)
 2. Harta perniagaan

(b) ZAKAT FITRAH

Iaitu setiap orang islam yang cukup makan untuk setiap hari maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya pada setiap tahun sebelum solat Hari Raya Puasa.

Orang yang berhak terima zakat:

 1. Fakir
 2. Miskin
 3. Amil
 4. Muallaf
 5. Hamba sahaya
 6. Orang berhutang
 7. Fii sabilillaah
 8. Ibnu sabil (orang yang menuntut ilmu)

Sumber : Bimbingan Asas Fardhu Ain