Hukum Menggugurkan Kandungan

Soalan:

Assalamulaikum ,, sya ad satu soalan ,, adakah boleh mengugurkan kandungan yg berusia belum sampAi 40 hari iaitu belum ditiupkan roh padanya ?

Jawapan kami:

Ulama telah bersepakat tentang hukum haram menggugurkan kandungan selepas berusia empat bulan (120 hari) tanpa apa-apa keperluan mendesak (darurat). Hal ini kerana pada usia tersebut, roh telah ditiupkan ke dalam kandungan ibu.

Namun, ulama berbeza pandangan tentang hukum menggugurkan kandungan yang berusia kurang daripada empat bulan seperti berikut:

1) Menurut Imam al-Ghazali, Imam Ibn al-‘Imad dan Syeikh Ibn Hajar, hukumnya ialah haram.

2) Menurut Imam Abu Ishak al-Marwazi dan Syeikh al-Ramli, hukumnya ialah harus kerana dalam tempoh tersebut roh belum lagi ditiupkan ke dalam kandungan.
اليسع
Wallahu a’lam.

Rujukan

  • Ihya Ulumiddin
  • Tuhfah al-Muhtaj
  • Nihayah al-Muhtaj
  • Hasyiah al-Bujairimi
  • Hasyiah I’anah al-Talibin
  • Bughyah al-Mustarsyidin
  • Kasyf al-Litham
  • Al-Manhal al-Naddhakh

Koleksi Q&A Ustaz Alyasak : https://t.me/Q_A_Us_Alyasak_channel

Advertisements


Categories: Hukum, Islam, Q&A

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: