Advertisements
Skip to content

Cahaya Bagi Orang Yang Menundukkan Pandangan

Credit video – Mutarjimclips

Terjemahannya:-

Orang yang menundukkan pandangan, di dalam hatinya ada cahaya.

Allah SWT berfirman :

Wahai orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasul-Nya, supaya Allah memberi kepada kamu dua bahagian daripada rahmat-Nya, dan menjadikan kamu cahaya untuk berjalan dengannya …

(Al-Hadid,28)

Orang yang menundukkan pandangan, dia mewarisi firasat yang benar, yang mana dengannya dia dapat membezakan antara perkara haq dan batil. Cahaya ini di campakkan ke dalam hatinya kerana dia menundukkan pandangan, dengan cahaya ini kamu dapat membezakan antara haq dan batil. Tiada sesuatu perbuatan melainkan sebelumnya di pengaruhi oleh pandangan samada ia pandangan yang benar atau pandangan yang salah. Setiap kebahagian dan keselamatanmu adalah hasil daripada pandangan yang benar.

Asas untuk mendapatkan pandangan yang benar ialah dengan menundukkan pandangan selama mana menundukkan pandangan, maka selama itu juga kita kembali kepada Allah akan ada cahaya yang dicampakkan oleh Allah ke dalam hati yang akan menunjukkan kepada dia sesuatu yang baik untuk dia ikuti dan menunjukkan sesuatu yang tidak baik untuk dia jauhi.

 

Advertisements

Leave a Reply

%d bloggers like this: