Advertisements

Nasihat Anak Kecil Kepada Orang Tua

As-salamu `alaykum wa rahmatullah…… Bismillahir Rahmanir Rahim…


Dalam sebuah riwayat menyatakan bahawa ada seorang lelaki tua sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Semasa dia berjalan-jalan dia terpandang seorang anak kecil sedang menangis sambil mengambil wudhuk.

Apabila orang tua itu melihat si anak kecil menangis, maka diapun bertanya: “Wahai anak kecil, kenapa kamu menangis?”

Anak kecil itu berkata: “Wahai pakcik, saya telah membaca Al-Quran sehingga sampai ke ayat yang berbunyi “Yaa ayyuhal ladziina aananuu quu anfusakum” yang bermaksud “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah olehmu akan dirimu”. saya menangis sebab saya takut akan dimasukkan ke dalam neraka.”

Orang tua itu berkata: “Wahai anak, janganlah kamu takut sesungguhnya kamu terpelihara dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka.”

Anak kecil itu berkata: “Wahai pakcik, pakcik adalah orang yang berakal, tidakkah pakcik lihat kalau orang menyalakan api maka yang pertama sekali mereka akanmeletakkan ranting-ranting kayu yang kecil dahulu kemudian baru mereka meletakkan kayu yang besar. Jadi tentulah saya yang kecil ini dahulu akan dibakar sebelum dibakar orang dewasa.”

Orang tua itu berkata sambil menangis: “Sesungguhnya anak kecil ini lebih takut kepada neraka daripada orang dewasa, maka bagaimana keadaan kamu nanti.”

Diriwayatkan orang tua tersebut adalah Hassan AlBasri.

Thanx for reading…
Advertisements


Categories: Book Review

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: